Observed upper ocean response to typhoon Megi (2010) in the Northern South China Sea

Guan, Shoude; Zhao, Wei; Huthnance, John; Tian, Jiwei; Wang, Jinhu.

2014

Observed upper ocean response to typhoon Megi (2010) in the Northern South China Sea.

Journal of Geophysical Research: Oceans, 119 (5).
3134-3157.
https://doi.org/10.1002/2013JC009661

Publication year: 
2014
NOC authors: 
Type: 
Article
Journal: 
Journal of Geophysical Research: Oceans
d96b37e25c18f40a